A VERSENY IDŐPONTJA: 2018. április 30. hétfő

A VERSENY HELYSZÍNE: Ajka, Szabadság tér
Kezdési időpont: 13 órától egyenkénti indítással 30 mp vagy 60 mp időközzel (létszámtól függően)

RENDEZŐ

Rendező: TovaFutók SE

VERSENYIRODA

Versenyiroda: Ajka, Szabadság tér 12. Polgármesteri Hivatal előtti tér

Nyitvatartás:

2018. április 30. hétfő 11.00 – 16.00 óráig

A rajtcsomagban:

 • rajtszám + chip
 • szponzorok felajánlásai, kiadványai

TÁV

Táv: 5,5 km. A hatóságokkal való egyeztetés miatt a rendező fenntartja a jogot a változtatásra!

ÚTVONAL

A hatóságokkal való egyeztetés miatt a rendező fenntartja a jogot a változtatásra!

PÁLYA TÉRKÉP

Időfutam táv 

  

RAJT / CÉL / KEZDÉSI IDŐPONTOK

A RAJT/CÉL Ajka, Szabadság tér

Kezdési időpontok

11.00 – 16.00 versenyiroda nyitva, rajtcsomag átvétele 

13.00 Egyenkénti indulás kezdési időpontja. Létszámtól függően 30 vagy 60 mp-kénti indítás

CÉL: érmek átvétele (azon versenyzőink részére, akik csak az időfutamot teljesítik).

16.30 Eredményhirdetés

Tombolasorsolás 2018. május 01-jén 16.00

 

 WC LEHETŐSÉG

A Nagy László VMK területén

IDŐMÉRÉS / CHIP

A chipes időméréssel nettó idő látható az eredménylistában.
A chipet a nyeregcsőre kell rögzíteni. (Eldobható). Letéti díj nincs. 

NEVEZÉSI DÍJAK / A NEVEZÉSEK HATÁRIDEJE

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS!!!

 

Nevezési időpontok

Nevezési díjak

2017. november  – 2018. január 28. 2 000 Ft
2018. január 29 – 2018. február 25. 2 000 Ft
2018. február 26 – 2018. április 8. 2 000 Ft
2018. április 9 – 2018. április 21. 4 000 Ft

Az ajkai székhellyel rendelkező sportegyesületek tagjai 10% kedvezménnyel fizethetnek!

A versenyen csak a 14. életévüket betöltött versenyzők indulhatnak! (2004. ápr. 30. előtt születettek)

NEVEZÉS LEMONDÁSA

A befizetett nevezés időben, az előnevezés zárása előtt mondható csak le!!!

Erről a szervezőket írásban szükséges tájékoztatni (pentekz75@gmail.com) majd a visszakapott válaszlevél jelent kizárólag igazolást arra, hogy visszalépés miatt a Tovafutók jövő évi, 2019-es versenyére váljon érvényessé a nevezés. Ilyen esetben 2019-ben ismét kell nevezni, de természetesen nem kell díjat fizetni.

18 év alatti versenyzők a versenyre nevezéskor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni.

 

A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA

 • rajt csomagot
 • egészségügyi és rendőri biztosítást
 • chipes nettó időmérést
 • egyedi befutóérem
 • teljes útzár
 • sikeres célba érkezésnél a tombolán való részvétel (2018.05.01).
 • a versenyen készült fényképek ingyenes letöltését 

NEVEZÉS

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS!

Online

www.tovafutok.hu weboldalon “Nevezés” menüpontra kattintva a Tovafutók saját neveztető rendszerében kell a regisztrációt és a nevezést elvégezni. 

Személyesen

Személyes nevezés 2017. november 15-től lehetséges a Bakony Sport Kerékpárüzlet és Szerviz (8400 Ajka, Petőfi u. 9-11.) Nyitva tartás: Hétfő- péntek: 9.00-17.30  szombat 9.00-12.00.

A nevezési lapon lehetőség van kedvezményes ételjegy igénylésére (Bográcsgulyás vagy Bolognai Spagetti), amely beváltható a Tó vendéglőben 2018.05.01-jén (versenyközpont mellett). Az ételjegy árát a nevezési díjjal együtt kell utalni, ára 700 Ft/darab.

NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Elektronikusan, a regisztrációt követően. A nevezési díjat az elektronikus rendszeren keresztül kell teljesíteni (kártyás fizetés). Hagyományos utalásra illetőleg a számlavezető pénzintézetnél pénztári befizetésre nincs lehetőség. 

KORCSOPORTOK / EREDMÉNYLISTA

A verseny eredménylistája a versenyt követő naptól lesz elérhető a weboldalon.
Az eredménylistában az alábbi korcsoportok szerint láthatók az eredmények.

Kategóriák:    K1: 2004-1988 között született férfi
                       K2: 1987-1969 között született férfi
                       K3: 1968-ban és előtte születettek férfi

                       K4: 2004-1988 között született nő
                       K5: 1987-1969 között született nő
                       K6: 1968-ban és előtte születettek nő

A nevezők megértését kérjük a “kevés” korcsoport miatt, de a verseny összetettsége nem tesz lehetővé további bontást!

SZINTIDŐ / KORHATÁR


Szintidő: nincs 

Korhatár: 14 év (nem indulhat, az aki 2004. ápr 30-án vagy később született) 

18 év alatti versenyzők a rajtcsomag átvételekor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni.

DÍJAZÁS / ÉREM

A korosztályos helyezettek, érem és oklevél díjazásban részesülnek.

VERSENYBÍRÓSÁG

A versenybíróság elnöke vezeti a versenyt, irányítja a versenybíróság munkáját és dönt az esetleges vitás kérdésekben. A versenybíróság tagjai Móricz Vilmos/elnök/, tagok: Bruzsa Katalin, Mayer Tamás, Dr. Péntek Zoltán.

PARKOLÁSI LEHETŐSÉG

Polgármestri Hivatal előtti nagy parkoló.

HIVATALOS VERSENYZÉSI FELTÉTELEK

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a versenybíróság közreműködését és betartja a verseny szabályait. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének.

VERSENYSZABÁLYOK

 • Könyöklő használata engedélyezett! Bolyozni tilos, két kerékpár közötti távolság min. 8m, oldaltávolság 1,5m.
 • A versenyen minden felkészült kerékpáros rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot
 • A versenyből kizárásra kerül, aki rajtszám nélkül versenyez, vagy azt nem látható helyre rögzíti, eltakarja, összehajtja.
 • A pálya elhagyása, rövidítése kizárást von maga után.
 • A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb – a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.
 • Kizárásra kerül aki a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki.
 • A pálya útvonalán ellenőrző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a versenybírók ellenőrizhetik a versenyzők elhaladását, illetve részidejét.
 • Kísérő autó, kísérő kerékpár alkalmazása kizárólag csak a szervezők részére megengedett.
 • Az időmérés chipes rendszerrel történik, amelyet tartalmaz a nevezési díj, ezért külön fizetni nem kell.
 • A verseny színhelyein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 • Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
 • A rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.
 • A szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának jogát.
 • A rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik.
 • A versenyzőket semmilyen járművel nem lehet kísérni!!! A KRESZ-t és a versenybírók, illetve a biztosító rendőrök utasításait kötelesek a versenyzők betartani!
 • A rendezvényen minden résztvevő a rendezők által biztosított rajtszámmal indul. A rajthelyet csak rajtszámmal lehet elfoglalni, a rajtszám nélkül indulni kívánókat nem engedik a rajtzónába a rendezők!
 • A rendezvényen bukósisak viselése KÖTELEZŐ!
 • Az esetleges versenybalesetekért és a versenykiírás be nem tartásából bekövetkező, illetve egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért és sérülésekért a rendező semmiféle felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
 • A rendezvényen minden résztvevő köteles a rendező által biztosított reklámanyagot a felszerelésén, kerékpáron, elhelyezni.
 • Aki ennek nem tesz eleget, először figyelmeztetésben részesül, majd további vétség esetén a vétkes résztvevőt/-ket a versenyből kizárják!
 • Az on-line nevezés regisztrációs adatlapjának kitöltése önkéntes adatközlés. A versenyző annak kitöltésével kifejezetten hozzájárul, hogy a nevezési lapon szereplő adatait a rendező az esemény adatbázisában nyilvántartsa.
 • A rendezvényen készülő film és képanyagaiban, elektronikus és nyomtatott sajtóban valamint ezek reklámcélú felhasználásában a versenyző szerepelhet, ezért ellenszolgáltatást nem kérhet.
 • A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
 • A versenyzők a nevezéssel nyilatkoznak, hogy egészségesen és fizikailag felkészülten állnak rajthoz (szükség esetén az orvosi vizsgálatba beleegyezik, az orvos utasításait elfogadja).
 • Ha a fenti okokra vagy a versenykiírásban szereplő rendelkezések megszegésére visszavezethető vagy versenybaleset esetén bármilyen károsodás éri a versenyzőt, illetve rendezvénytől való távolmaradása esetén a rendezők felé követeléssel nem élhet.
 • Az on-line nevezés “elküldésével” a versenyző magára nézve kötelező érvényűnek fogadja a versenykiírást, egyben nyilatkozik arról, hogy annak elemeit ismeri és a verseny során betartja.
 • A rendezvény a jelen versenykiírás szabályai szerint kerül lebonyolításra.
 • A rajthelyet a versenyzők a rajt előtt 5 perccel kötelesek elfoglalni!
 • Ha szélsőségesen rossz időjárási körülmények miatt kell a versenyt lemondani, akkor a nevezések a 2019 évi versenyekre lesznek érvényesek.