A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerint a civil szervezetek és az egyházak a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-át megkaphatják. A NAV minden év január 1-jén közzéteszi, hogy mely szervezetek jogosultak erre. Örömmel tudatjuk, hogy egyesületünk is szerepel a listán. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Ajka város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatok körében az utánpótlás nevelés körében versenyeket, edzéseket szervez. E körben tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. Ha támogatni szeretné munkánkat, akkor azt a EGYSZA lap kitöltésével megteheti. A hatóság tájékoztatója elérhető itt.

Jogosult: TovaFutók SE, 8400 Ajka, Szabadság tér 4/A.

Adószám: 18628113-1-19